ابراز تاسف افخم از لغو تفاهمنامه آمیا بین ایران و آرژانتین

سیاست خارجی

دولت جمهوری اسلامی ایران معتقد است این یادداشت تفاهم راهکار و فرصت مناسبی برای کشف حقیقت در رابطه با فاجعه آمیا و حل و فصل مسائل فی مابین در این رابطه بود که این فرصت با این اقدام دادگاه آرژانتینی از طرفین سلب گردید، از این رو جمهوری اسلامی ایران مراتب تاسف و نارضایتی خود را از این تصمیم اعلام می‌دارد.

سخنگوی وزارت خارجه نسبت به لغو یادداشت تفاهم بین دولت آرژانتین و ایران برای تشکیل کمیسیون حقیقت یاب و حل موضوع آمیا، ابراز تاسف کرد.

به گزارش ایلنا، به دنبال اقدام دادگاه آرژانتین مبنی بر لغو یادداشت تفاهم بین دولت آرژانتین و جمهوری اسلامی ایران مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اظهار داشت: دولت جمهوری اسلامی ایران با اطمینان از بی اساس بودن ادعاهای مطرح شده علیه اتباع خود، در 7 بهمن ماه سال 91 (27 ژانویه 2013) یادداشت تفاهم حل و فصل مسائل فی مابین در خصوص موضوع آمیا را با دولت آرژانتین امضا کرد و طی چند دور مذاکرات همواره تمایل خود را برای حفظ واجرای یادداشت تفاهم مذکور بین دو دولت اعلام داشته است.

مرضیه افخم اضافه کرد: دولت جمهوری اسلامی ایران معتقد است این یادداشت تفاهم راهکار و فرصت مناسبی برای کشف حقیقت در رابطه با فاجعه آمیا و حل و فصل مسائل فی مابین در این رابطه بود که این فرصت با این اقدام دادگاه آرژانتینی از طرفین سلب گردید، از این رو جمهوری اسلامی ایران مراتب تاسف و نارضایتی خود را از این تصمیم اعلام می‌دارد.

لازم به ذکر است در پی شکایت لابی صهیونیستی از دولت آرژانتین به خاطر امضای یادداشت تفاهم بین دولت آرژانتین و جمهوری اسلامی ایران برای تشکیل کمیسیون حقیقت یاب و حل موضوع آمیا، این یادداشت تفاهم از سوی دادگاه آرژانتین لغو و مغایر قانون اساسی این کشور اعلام شد.

کد N284495