• ۴۲بازدید
با برپایی راهپیمایی اعتراض آمیز/

مسلمانان پاکستان توهین به ساحت مقدس اهل بیت را در شبکه جیو محکوم کردند

وبگردی