با برپایی راهپیمایی اعتراض آمیز/

مسلمانان پاکستان توهین به ساحت مقدس اهل بیت را در شبکه جیو محکوم کردند

کد N284385