ولید سکریه:

جعجع همپیمان آمریکا و دشمن مقاومت است/ دیدگاه جعجع به جنگ داخلی در لبنان منجر می‌شود

آفریقا و خاورمیانه

یکی از نمایندگان پارلمان لبنان با اشاره به همراهی جعجع با پروژه های آمریکا در منطقه تاکید کرد: دیدگاههای جعجع به ایجاد شکاف سیاسی شدید، هرج و مرج و در نهایت جنگ داخلی در لبنان منجر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، "ولید سکریه" از نمایندگان فراکسیون مقاومت در پارلمان لبنان در اظهاراتی تاکید کرد: بحران انتخاب رئیس جمهور در لبنان، ناشی از شکاف میان دو پروژه است.

وی با اشاره به معضل وجود رژیم صهیونیستی در منطقه، تاکید کرد: اگر رژیم صهیونیستی وجود نداشت، خاورمیانه شاهد رشد و توسعه عظیمی بود.

این نماینده مطرح پارلمان لبنان در ادامه با اشاره شخصیت مسئله دار "سمیر جعجع" که خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری لبنان کرده، افزود: جعجع همپیمان آمریکا و دشمن مقاومت است و دیدگاههای وی به شکاف شدید سیاسی، هرج و مرج و در نهایت شکاف شدید سیاسی منجر خواهد شد.

ولید سکریه درباره نامزدی "میشل عون" رئیس جریان ملی آزاد لبنان در انتخابات ریاست جمهوری، نیز اظهار داشت: میشل عون از مقامات جریان 8 مارس است اما هنور نامزدی خود را اعلام نکرده و تاکید دارد که در صورت توافق تمامی جریانها، نامزدی خود را اعلام کند.