توصیه حزب الله به رهبرمسیحیان مارونی لبنان

ایرنا نوشت:

«سید ابراهیم امین السید» رییس شورای سیاسی حزب الله لبنان روز جمعه با کاردینال« بشاره راعی» رهبر مسیحیان لبنان دیدار و به وی توصیه کرد که به قدس اشغالی سفر نکند.

به گزارش ایرنا، رییس شورای سیاسی حزب الله بعداز این دیدار در گفت وگو با خبرنگاران افزود: امیدواریم کاردینال راعی مواضع ما را که با وی در میان گذاشتیم، بپذیرد.

ایرنا پیشتر از احتمال دیدار هیاتی از حزب الله با کاردینال راعی برای گفت وگو در باره مواضع این حزب در خصوص سفر رهبرمسیحیان مارونی لبنان به قدس اشغالی خبر داده بود.

وی که در راس هیاتی از حزب الله به بکرکی ( مقر مسیحیان مارونی لبنان ) رفته بود، اظهار داشت: ما بطور معمول و بطور مستقیم با کاردینال راعی دیدار و گفت وگو می کنیم و در این ملاقات وی را در جریان مواضع و دیدگاه های خود نسبت به سفری که قصد دارد به اماکن مقدسه انجام دهد، قرار دادیم.

رییس شورای سیاسی حزب الله لبنان خاطرنشان کرد : در این دیدار در باره خطرها و پیامدهای منفی این سفر و تاثیر آن در لبنان ، رژِیم اشغالگر صهیونیستی و کل منطقه گفت وگو کردیم.

سید ابراهیم امین السید تصریح کرد: کاردینال راعی به توجیهات و اهمیت دینی این سفر بویژه برای مسیحیان و قدس بدور از پیامدهای سیاسی آن مبادرت کرد.

وی گفت : در این دیدار در باره رییس جمهوری آینده و ویژگی های او تبادل نظر شد و کاردینال راعی بر اهمیت جلوگیری از خلاء سیاسی و مسئولیت نمایندگان پارلمان در انتخاب رییس جمهوری تاکید کرد.

** شروط حزب الله برای رییس جمهوری جدید

رییس شورای سیاسی حزب الله لبنان افزود : حزب الله هرگز در جلسات پارلمان برای انتخاب رییس جمهوری حاضر نخواهد شد اگر رییس جمهوری توافقی نباشد و یا نامزد معرفی شده چالش برانگیز باشد.

سید ابراهیم امین السید خاطرنشان کرد که دموکراسی صرف در لبنان وجود ندارد و معنای دموکراسی در کشور ما توافقی و مبتنی بر آرای همه گروه های سیاسی است.

وی تصریح کرد: حزب الله زمانی که شخص مورد نظر آن نامزدی خود را اعلام کند ، ما هم نام او را اعلام خواهیم کرد و امیدواریم که همین فردا لبنانی ها در خصوص یک نامزد به توافق برسند و رییس جمهوری جدید انتخاب شود.

4949

کد N284316