مدیر کل حریم شهر تهران:

۷۰ درصد باغات و فضای سبز تهران در محدوده حریم است

شهری

در طرح راهبردی حریم هیچ برنامه‌ای برای تثبیت ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده حریم نداریم و رای ماده ۱۰۰ در خصوص آن به طور حتم اجرایی می‌شود.

مدیر کل حریم شهر تهران با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد باغات و فضای سبز تهران در محدوده حریم است، گفت: در طرح راهبردی حریم هیچ برنامه‌ای برای تثبیت ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده حریم نداریم و رای ماده ۱۰۰ در خصوص آن به طور حتم اجرایی می‌شود.

به گزارش ایلنا، "حسین خانلری" گفت: ۱۱۵۰ کیلومتر که یک و نیم برابر داخل محدوده است حریم اختصاصی تهران است که باید از آن حفاظت شود تا به جایی قابل قبول برسد و بر اساس سندی مشخص اداره شود.

وی با اشاره به فرمایشات رهبری در مورد باغات، افزود: بیش از ۷۰ درصد باغات و فضای سبز خصوصی و عمومی تهران در حریم است که باید حفظ شود و برای حفظ آن باید برنامه داشته و بدانیم این محدوده را به چه سمتی هدایت کنیم.

مدیرکل حریم شهر تهران تصریح کرد: در طرح راهبردی حریم هیچ برنامه‌ای برای تثبیت ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده حریم نداریم و رای ماده ۱۰۰ در خصوص آن به طور حتم اجرایی می‌شود.

خانلری با اشاره به اینکه سطح اشغال در حریم با داخل حریم متفاوت است، افزود: به عنوان نمونه اگر بخشی از حریم به عنوان راه عبور آسفالت شود جزو سطح اشغال است که این قانون در محدوده شهر مصداق ندارد، از این رو قوانین محدوده حریم به طور خاص برای این محدوده تعریف می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه طرح راهبردی کاملا محتوایی و بازدارنده است، گفت: برای حریم شهر، خدمات تفریحی به شکل روباز و با غلبه فضای سبز، حفظ باغات و کمترین فضای مسقف تعریف شده است و حتی ایستگاه‌های آتش نشانی مورد نیاز در این محدوده نیز با غلبه فضای سبز و روباز پیش بینی شده است.

کد N284131