سناتور های آمریکایی سند تحریم تسلیحاتی روسیه را ارایه کردند

آمریکا, تحریم روسیه

دو سناتور جمهوری خواه و یک سناتور دمکرات آمریکا طرح ˈ سند تحریم تسلیحاتی روسیه را در سال 2014ˈ در توقف توافق های نظامی با ˈ روس آبارون اکسپورت ˈ تسلیم مجلس سنای آمریکا کردند.

به گزارش خبرگزاری ریانووستی روسیه، بر اساس طرح ارایه شده توسط ˈ دن کوتسˈ و ˈ جان کورنینˈ سناتورهای جمهوری خواه و ˈ ریچارد بلومنتالˈ سناتور دمکرات مجلس سنای آمریکا هرگونه همکاری و توافق با شرکت انحصاری صادرات و واردات تسلحیات و تجهیزات نظامی روسیه در کوتاه ترین زمان متوقف خواهد شد.

بنابر این گزارش، در طرح سه سناتور آمریکایی همچنین تاکید شده است که بودجه ای نیز برای امضای هرگونه توافق و قراردادی توسط شرکت های آمریکایی و خارجی با ˈروس آبارون اکسپورتˈ ممنوع شود.

به دنبال بحران اوکراین و در ادامه دخالت های غرب در این کشور، آمریکا و اروپا در یک اقدام یک سویه روسیه را هدف تحریم های سیاسی و اقتصادی خود قرار دادند.
کد N284117