• ۲۱بازدید

انتشار گسترده تصاویر کتک زدن یکی از معترضان توسط مشاور اردوغان

وبگردی