وزیر کشور ایالت برلین:

تروریستهایی که از سوریه به کشور باز می گردند؛ بمب ساعتی هستند/حضور 320 تروریست آلمانی در سوریه

آفریقا و خاورمیانه

وزیر کشور ایالت خودمختار برلین با بیان ینکه هم اکنون 320 تروریست آلمانی در سوریه علیه دولت این کشور می جنگند نسبت به خطرات بازگشت این تروریستها به کشور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، "فرانک هنکل" ویر کشور ایالت برلین، با اذعان به حضور تروریستهای آلمانی در جنگ سوریه اعلام کرد: تروریستهایی که از جنگ سوریه به کشور باز می گردند مثل یک بمب ساعتی عمل می کنند.

وی همچنین  در خصوص افزایش جریانهای سلفی و تندرو در آلمان  طی دوره اخیر به شدت اظهار نگرانی کرد.

هنکل در ادامه عنوان داشت: هم اکنون حدود 320  نفر از شهروندان آلمانی در جنگ سوریه مشارکت داشته و همراه با دیگر گروههای مسلح علیه دولت این کشور می جنگند.