افخم در واکنش به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه کانادا:

مواضع دولت افراطی کانادا فاقد منطق سیاسی است

سیاست خارجی

بازگشت به سنت‌های متعارف دیپلماتیک، نیاز دولت کانادا برای همسویی با جامعه بین‌الملل است و بهتر است دولتمردان کانادا به رویه اعتدال و بهره‌گیری از خرد‌جمعی روی آورند.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نسبت به اظهارات ضد ایرانی وزیر امور خارجه کانادا واکنش نشان داد. 

به گزارش ایلنا، مرضیه افخم در واکنش به مواضع ضد ایرانی وزیر امور خارجه کانادا، این اظهارات را کاملاً مردود دانست و گفت: دولت فعلی کانادا بعنوان یک دولت افراطی شناخته شده که مواضعش فاقد منطق سیاسی بوده و بی‌ارزش است و این اظهارات در چارچوب رویکرد افراط‌گرایانه و به عنوان تلاشی شناخته‌شده در راستای پروژه صهیونیستی ایران‌هراسی ارزیابی می‌شود.

مرضیه افخم افزود: دولت کانادا که خود مکرراً به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق بومیان متهم است، فاقد صلاحیت برای اظهارنظر در این خصوص بوده و ادعاهای حقوق بشری وزیر خارجه کانادا در این زمینه با اهداف سیاسی است.

افخم تاکید کرد: انتقادات رو به گسترش داخلی نسبت به مواضع افراطی و به دور از تدبیر دولت فعلی نشان می‌دهد که این مواضع حتی در داخل کانادا نیز مقبول نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان خاطرنشان ساخت: بازگشت به سنت‌های متعارف دیپلماتیک، نیاز دولت کانادا برای همسویی با جامعه بین‌الملل است و بهتر است دولتمردان کانادا به رویه اعتدال و بهره‌گیری از خرد‌جمعی روی آورند.

کد N283305