سخنگوی وزارت امور خارجه:

اظهارات اخیر وزیر امور خارجه کانادا در راستای پروژه صهیونیستی ایران هراسی است

کانادا, افخم

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به مواضع ضد ایرانی وزیر امور خارجه کانادا، گفت: این اظهارات در راستای پروژه صهیونیستی ایران هراسی است.

به گزارش ایرنا از اداره کل دیپلماسی رسانه ای وزارت امور خارجه، مرضیه افخم روز پنجشنبه با مردود دانستن اظهارات وزیر امور خارجه کانادا، افزود: دولت فعلی کانادا بعنوان یک دولت افراطی شناخته شده که مواضعش فاقد منطق سیاسی بوده و بی ارزش است.

وی این اظهارات را در چارچوب رویکرد افراط گرایانه ارزیابی کرد و ادامه داد: دولت کانادا که خود مکرراً به نقض حقوق بشر بویژه حقوق بومیان متهم است، فاقد صلاحیت برای اظهار نظر در این خصوص بوده و ادعاهای حقوق بشری وزیر خارجه کانادا در این زمینه با اهداف سیاسی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد: انتقادات رو به گسترش داخلی نسبت به مواضع افراطی و به دور از تدبیر دولت فعلی نشان می دهد که این مواضع حتی در داخل کانادا نیز مقبول نیست.

افخم خاطر نشان کرد: بازگشت به سنت های متعارف دیپلماتیک، نیاز دولت کانادا برای همسویی با جامعه بین الملل می باشد و بهتر است دولتمردان کانادا به رویه اعتدال و بهره گیری از خرد جمعی روی آورند.
کد N283223