کمال وندی در گفتگو با شبکه تلویزیونی فرانس 24:

به همکاری خود با آژانس ادامه خواهیم داد

سیاست خارجی

ایران چیزی برای مخفی کردن ندارد. در چارچوب توافق‌ها آمادگی پاسخ دادن به سوالات و یا ابهامات موجود داریم. با وجود رضایت بازرسان از بازدیدهای انجام شده، از دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی می خواهیم مراتب را در نشست ماه آینده شورای حکام آژانس مطرح کند. منتظر حسن نیت طرف مقابل هستیم. باید درباره شفافیت ها مذاکره کنیم.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان گفت: مذاکرات میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی به خوبی پیش رفته است و ما تاکنون هر آنچه که قرار بود براساس طرح‌های چارچوب توافق شده را انجام دهیم؛ اجرایی کرده‌ایم.

به گزارش ایلنا، بهروز کمالوندی در گفتگو با شبکه تلویزیونی فرانس 24 در پاسخ به سوال مجری که پرسید آژانس بین المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه خواهان اجرایی شدن کامل اقدام‌های شفاف هسته‌ای ایران شد، آیا بر این اساس ممکن است مذاکرات جاری در وین با مشکل و یا عدم پیشرفت مواجه شود؟ گفت: مذاکرات میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکنون به خوبی پیش رفته است و ما هر آنچه که قرار بود براساس طرح شش ماده‌ای و سپس هفت ماده ای از چارچوب توافق شده انجام دهیم؛ اجرایی کرده‌ایم که نشان دهنده شفافیت ایران است.

وی با بیان اینکه برخی مسائل پیچیده نیز مشاهده می شود که ناشی از بعضی اتهامات و یا مسائل مبهم از طرف منابع و اطلاعات به اصطلاح "آزاد" است ادامه داد: ما به همکاری خود با آژانس ادامه خواهیم داد. براساس توافق‌های انجام شده در نوامبر سال گذشته با بازرسی‌های عوامل آژانس بین المللی انرژی اتمی از تاسیسات اتمی ایران موافقت کرده‌ایم و همکاری لازم را داشته‌ایم.

کمالوندی تاکید کرد: ایران چیزی برای مخفی کردن ندارد. در چارچوب توافق‌ها آمادگی پاسخ دادن به سوالات و یا ابهامات موجود داریم. با وجود رضایت بازرسان از بازدیدهای انجام شده، از دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی می خواهیم مراتب را در نشست ماه آینده شورای حکام آژانس مطرح کند. منتظر حسن نیت طرف مقابل هستیم. باید درباره شفافیت ها مذاکره کنیم.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی افزود: رئیس جمهور ایران به روشنی و صراحت اعلام کرد هدف ما زدودن ابهامات و اعلام شفاف مسائل است. ایران مانند بسیاری از کشورها و اعضای پیمان ان. پی. تی خواهان برخورداری از حق استفاده از انرژی صلح آمیز هسته ای است. چیزی بیش از حق خود نمی خواهیم؛ چنانچه شاهد حسن نیت از طرف مقابل باشیم. البته بدون شک مذاکرات جاری و آتی بسیار پیچیده و وقت گیر هستند و باید از خود شکیبایی نشان دهیم. دستیابی به نتیجه با وجود حسن نیت از دو طرف قابل دسترسی است. ایران آماده است و بارها (این را) اعلام کرده است. یقینا اگر طرف مقابل نیز چنین نیتی داشته باشد؛ دلیلی برای دست نیافتن به نتیجه وجود نخواهد داشت.

کد N283001