تغییر ناگهانی در رده مدیریتی نشریه نیویورک تایمز آمریکا

تغییر سردبیر

تهران– ایرنا- مسوولان نشریه آمریکایی ˈنیویورک تایمزˈ در یک اقدام ناگهانی که از آن به عنوان تازه ترین نشانه آشفتگی و تغییر در رده مدیریتی این موسسه یاد شده است، سردبیر ارشد این نشریه را برکنار کردند.

به گزارش سایت خبری ˈفایننشال اکسپرسˈ، در پی برکناری ˈجیل آبرامسونˈ که سه سال سردبیر ارشد نیویورک تایمز بود، ˈدین باکتˈ آمریکایی آفریقایی تبار به جای او انتخاب شده است.

فایننشال اکسپرس تغییر سردبیر ارشد نیویورک تایمز را به عنوان تازه ترین لرزه و حاکی از آشفتگی در این نشریه آمریکایی که تحت کنترل خانواده یهودی ˈاوکس- سالزبرگرˈ قرار دارد، عنوان کرد.

بنابراین گزارش، شرکت نیویورک تایمز در پی کاهش عواید چاپ اگهی و تلاش برای یافتن منابع مالی جدید، تاکنون اقدام به فروش دارایی ها و کاستن از شمار کارکنان خود کرده است.

آرتور سالزبرگر جونیور رییس انتشاراتی تایمز پیشتر نیز ˈجانت رابینسونˈ مدیر اجرایی این نشریه را به ناگاه کنار گذاشت.

نیویورک تایمز که مقر آن در شهر نیویورک قرار دارد، هر روز به طور همزمان در آمریکا و در دیگر نقاط جهان، چاپ و منتشر می شود.

این نشریه متعلق به شرکت نیویورک تایمز است که مالک هجده روزنامه دیگر از جمله روزنامه ˈاینترنشنال هرالد تریبیونˈ و ˈبوستون گلوبˈ می باشد.

مترجمام **1302**2017
کد N282972