نظرسنجی از مردم مصر؛ آنها به چه کسی رأی می دهند؟

واحد مرکزی خبر نوشت:

روزنامه اماراتی نوشت طبق یک نظرسنجی هفتاد و شش درصد مردم مصر به السیسی و دو درصد به صباحی رای می دهند.

روزنامه الخلیج چاپ امارات در پایگاه اینترنتی امروز خود نوشت: مرکز پژوهش های افکار عمومی مصر موسوم به «بصیره» یک نظرسنجی پیرامون حضور در انتخابات ریاست جمهوری انجام داد. نتایج این نظرسنجی نشان داد هشتاد و هفت درصد مردم مصر قصد دارند در انتخابات ریاست جمهوری آینده شرکت کنند این درحالی است که نه درصد قصد ندارند در انتخابات شرکت کنند و چهار درصد نیز هنوز درمورد حضور در انتخابات تصمیم نگرفته اند. براساس نتایج این نظرسنجی تعداد افرادی که قصد دارند در انتخابات شرکت کنند از هشتاد و سه درصد بین جوانان کمتر از سی سال به نود و دو درصد بین مصری های گروه سنی پنجاه سال و بالاتر افزایش یافته است.
در این نظرسنجی از شرکت کنندگان پرسیده شد که اگر فردا انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، کدام یک نامزدها را انتخاب خواهند کرد. پانزده درصد پاسخ دادند هنوز در این مورد تصمیم گیری نکرده اند. هفتاد و شش درصد پاسخ دادند عبدالفتاح السیسی را انتخاب خواهند کرد و دو درصد نیز گفتند به حمدین صباحی رای می دهند. هفت درصد از پاسخ دادن اجتناب کردند و کمتر از یک درصد پاسخ دادند رایشان را باطل خواهند کرد. طبق این گزارش این آمار با آمار به دست آمده در اواخر آوریل تفاوت آشکاری ندارد.

4949

کد N282939