روزنامه جمهوری اسلامی: هم موافقان و هم مخالفان مستند "من روحانی هستم" تندروی کرده اند

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

اوج گیری بحث‌ها درباره مستند "من روحانی هستم" که درباره سیر تاریخی عملکرد دکتر حسن روحانی ساخته شده، این هفته نیز از اشتغالات ذهنی بخشی از فعالان سیاسی بود.

به نظر می‌رسد افرادی با دامن زدن به این بحث درصدد تحقق اهداف گروهی خود هستند درحالی که وجود چنین مستندهائی که حاوی نقد شخصیت‌های مطرح درکشور است باید کاملاً طبیعی تلقی شود و رقبای سیاسی حق داشته باشند. همدیگر را در قالب‌های هنری نیز نقد کنند تا عموم مردم با ملاحظه این نقدها بتوانند با آگاهی بیشتر به شناخت افراد دست پیدا کنند. رسیدن به چنین هدف مطلوبی البته شرطی اساسی دارد که عبارتست از رعایت انصاف در نقد و امانت‌داری در نقل مطالب. اگر این دو معیار در نقدهابه درستی رعایت شوند، وجود چنین نقدهائی به نفع جامعه است و باید اجازه داده شود مردم در نهایت آرامش و فرصت مناسب، به کسب آگاهی درباره شخصیت‌های مطرح کشورشان بپردازند.


با در نظر داشتن این واقعیت، می‌توان گفت طرفین ماجرا در مورد مستند "من روحانی هستم" کمی تندروی کرده‌اند. تندروی طرفداران این مستند نشان می‌دهد آنها به دنبال چیزی بالاتر از نقد هستند و برای رسیدن به هدف مورد نظر خود به تبلیغات غیرعادی متوسل می‌شوند. مخالفان این مستند نیز با درک همین واقعیت که تهیه کنندگان مستند هدف خاصی را دنبال می‌کنند، آتش مخالفت را بیش از میزان تند کرده‌اند. چنین وضعیتی به نفع جامعه نیست و طرفین نیز از‌ آن سود نخواهند برد. راه درست اینست که طرفین محیطی آرام برای مطالعه مردم فراهم کنند تا آنها بتوانند با آگاهی کامل از واقعیت‌ها به قضاوت بپردازند و البته پاسخ دادن نیز حق طبیعی مخالفان است.

 

17302

کد N282555

خواندنی از سراسر وب