تغییرات گسترده در وزارت دفاع و ستاد مشترک نیروهای مسلح عربستان

آفریقا و خاورمیانه

منابع سعودی از تغییرات گسترده در سطح فرماندهان نظامی در عربستان از سوی ملک عبدالله خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان(واس)، منابع سعودی از تغییرات گسترده در وزارت دفاع، ستاد مشترک و فرماندهی نیروی دریایی و هوایی این کشور خبر دادند.

این منابع اعلام کردند: ملک عبدالله، سلمان بن سلطان را از سمت معاون وزیر دفاع، خالد بن بندر بن عبدالعزیز را از سمت امیر ریاض به عنوان معاون وزیر دفاع انتخاب کرده است.

ملک عبدالله همچنین طی حکمی ترکی بن عبدالله را به عنوان امیر ریاض به جای خالد بن بندر که معاون وزیر دفاع انتخاب شده است برگزید.

همچنین طی حکمی محمد بن عبدالله به عنوان معاون وزیر دفاع انتخاب شد. طی حکمی جداگانه همچنین حسین بن عبدالله القبیل رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح بازنشسته شد و عبدالرحمن بن صالح البنیان به عنوان رئیس ستاد مشترک انتخاب شد.

طی همین حکم فیاض بن حامد الرویلی فرمانده نیروی هوایی به عنوان معاون رئیس ستاد و محمد بن احمد الشعلان به عنوان فرمانده نیروی هوایی انتخاب شد. طی این حکم دخیل الله بن احمد الوقدانی فرمانده نیروی دریای بازنشسته شد و عبدالله بن سلطان بن محمد السلطان معاون فرمانده نیروی دریایی به عنوان فرمانده نیروی دریایی عربستان منصوب شد.