جنبش 6 آوریل انتخابات ریاست جمهوری مصر را تحریم کرد

آفریقا و خاورمیانه

در فاصله یک ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در مصر جنبش ششم آوریل شرکت در این انتخابات را تحریم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، عمرو علی هماهنگ کننده جنبش ششم آوریل اعلام کرد: با توجه به سیاست منع، قتل، نبود شفافیت در فعالیت سیاسی، نبود آزادی بیان، انتخابات ریاست جمهوری به عرصه ای مضحک تبدیل شده است و باید تحریم شود.

وی افزود: همه تلاشها در راستای بازگرداندن قدرت به نظامیان است و معرفی نماینده نظامیان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان مقدمه است.

عمرو علی بیان کرد: تصمیم جنبش ششم آوریل پس از رایزنی ها و بررسی های داخلی اتخاذ شده است و فشار خارجی در این زمینه دخیل نبوده است.