اعلام 3 روز عزای عمومی در ترکیه/ اردوغان از ادامه عملیات نجات معدنچیان خبر داد