مالکی:

نیروهای امنیتی به تروریست ها رحم نکنند/نمایندگان بودجه را تصویب کنند

آفریقا و خاورمیانه

نخست وزیر عراق ضمن درخواست از نمایندگان مجلس برای تصویب سریع بودجه از نیروهای امنیتی نیز خواست که با شدت با تروریستها برخورد کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه السومریه، نوری المالکی اعلام کرد: نباید کوچکترین مسامحه ای با تروریست ها شود کسانی که در برابر تروریسم واکنشی نشان نمی دهند باید مجازات شوند.

نخست وزیر عراق تاکید کرد: همه قوانین باید در راستای مقابله با القاعده باشد و کسی حامی آنها نباشد.من کسی را متهم نمی کنم اما مواضع مشخص است.

المالکی خطاب به نیروهای امنیتی عراق گفت: به صداهای ناهنجار توجه نکنید و تروریسم را با خشونت و قدرت مورد حمله قرار دهید. نیروهای امنیتی باید هنگام عملیات علیه گروه های مسلح مراقب باشند به شهروندان آسیبی نرسد.

نخست وزیر عراق بیان کرد: پس از تجارب تلخی که دنیا در برابر تروریسم و خشونت، تکفیری ها و افراط گرایان داشت، پدیده تروریسم به پدیده ای جاهلانه و قابل انتشار تبدیل شده است که افراد جاهل و منحرف با آن همسویی دارند.

وی افزود: تروریسم پدیده ای فراگیر است که از منطقه ای به منطقه ای دیگر و از کشوری به کشور دیگر حرکت می کند. باید همکاری و هماهنگی قوی میان مردم و نیروهای امنیتی برقرار باشد تا عرصه بر تروریستها تنگ شود و منابع تغذیه کننده آنها خشک شود.

مالکی از همه کشورهای دنیا و حکومتها خواست که برای نابودی پدیده تروریسم با یکدیگر همکاری داشته باشند. جهانیان و شورای امنیت باید در همه کشورها اقدامات لازم را برای مجارات کسانی که با تروریستها همکاری می کنند انجام دهند. سکوت در قبال تروریسم جنایت است.

وی تاکید کرد: ما خواستار ثبات سیاسی هستیم تا بتوانیم ثبات امنیتی و اقتصادی داشته باشیم و به رشد و توسعه برسیم و این با همدلی همه برندگان میسر می شود ما خواستار دولتی هستیم که موثر باشد و دولت بی اثر نمی خواهیم.

مالکی گفت: پس از پایان رقابت انتخاباتی که بودجه را به تعطیلی کشاند خواستار بررسی و تصویب بودجه هستیم.