باهنر: ناطق‌نوری گفت برای انتخابات مجلس "نمی‌آیم"

خانه ملت نوشت:

باهنر، نایب رئیس مجلس گفت: "سؤال کردیم: آیا می‌آیید یا نمی‌آیید؟! پاسخ آقای ناطق نوری هیچ تغییری نکرد و تا آن‌جایی که من اطلاع دارم، این است که آقای ناطق می‌گویند: «من نمی‌آیم»".

 

23231

 

کد N281946