دادگاه مرسی امروز دنبال می‌شود

سیاسی

دادگاه جنایی قاهره امروز محاکمه مرسی و ۱۴ نفر از رهبران جماعت اخوان المسلمین را به اتهام دست داشتن در قتل تظاهرکنندگان در برابر کاخ ریاست جمهوری در دسامبر ۲۰۱۲ ادامه می‌دهد.

محاکمه «محمد مرسی» رئیس‌جمهوری برکنار شده مصر امروز - چهارشنبه - در آکادمی پلیس قاهره از سر گرفته می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از بوابه الشروق، دادگاه جنایی قاهره امروز محاکمه مرسی و ۱۴ نفر از رهبران جماعت اخوان‌المسلمین را به اتهام دست داشتن در قتل تظاهرکنندگان در برابر کاخ ریاست‌جمهوری در دسامبر ۲۰۱۲ ادامه می‌دهد.

دادگاه مرسی و ۱۴ رهبر اخوان در آکادمی پلیس و به صورت غیر علنی برگزار می‌شود.

قرار است در جلسه امروز دادگاه مرسی، شاهدان عینی حادثه کشته شدن تظاهرکنندگان در برابر کاخ ریاست‌جمهوری شهادت خود را ارائه کنند.

کد N281504