گاردین:

تلاش آمریکا برای براندازی 50 دولت دموکراتیک جهان/اوکراین به محل تفریح نیروهای سیا تبدیل شده است

آمریکا اروپا

روزنامه گاردین در گزارشی اعلام کرد: نقش آفرینی واشنگتن در حوادث اوکراین و حمایت آنها از دولتی که از سوی نئونازیها هدایت می شود، پیامدهای متعددی برای کشورهای غربی در پی خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی اعلام کرد: نقش واشنگتن در حوادثی که در اوکراین در حال رخ دادن است و حمایت آنها از نئو نازیها که دولت را در اختیار دارند، پیامدهای متعددی برای ما (کشورهای غربی) در پی خواهد داشت.

در ادامه این گزارش آمده است: واقعیت سیاست خارجی دولت آمریکا نشان می دهد که آنها از سال 1945 تاکنون برای سرنگونی 50 دولت تلاش کرده اند و این تلاشها در حالی انجام شده که بسیاری از این دولتها به صورت دموکراتیک انتخاب شده بودند.

این روزنامه انگلیسی در ادامه آورده است: آمریکا به صورت آشکار در جریان برگزاری انتخابات در 30 کشور جهان دخالت کرده، در برخی موارد از تسلیحات شیمیایی و بیولوژیک استفاده کرده و همچنین شمار زیادی از سران خارجی را ترور کرده است.

گاردین در ادامه گزارش خود با نگاهی واقع گرایانه تاکید می کند: در بسیاری از اقدامات سالهای اخیر آمریکا و انگلیس به عنوان شریک حضور داشته است. همچنین طی این سالها دشمن ما از کمونیسم به اسلام تغییر پیدا کرده است.

این روزنامه همچنین با اشاره به پیامدهای خطرناک دخالت آمریکا در مسائل اوکراین، اعلام کرد: اوکراین امروز به محل تفریح نیروهای سیا (آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا) تبدیل شده است. طی روزهای اخیر یگانهای ویژه ای از اف بی آی (FBI) برای سرکوب اعتراضات مخالفان و جدایی طلبان اقدامات سرکوبگرانه متعددی را مرتکب شده اند.