لوگانسک و دونتسک اعلام استقلال کردند

واحد مرکزی خبر نوشت:

دو استان لوگانسک و دونتسک اوکراین که همه پرسی استقلال از این کشور برگزار کردند، به طور رسمی از سازمان ملل خواستند آنها را به عنوان کشور مستقل به رسمیت بشناسد.
به گزارش شبکه تلویزیونی روسیا الیوم، مقامات محلی لوگانسک و دونتسک از سازمان ملل خواستند استقلال آنها از اوکراین را به رسمیت بشناسد.
رهبران دونتسک و لوگانسک همزمان درباره اعلام اتحاد بین خود مذاکره می کنند. مقامات محلی دونتسک حضور نیروهای اوکراینی در این منطقه را غیرقانونی دانستند.
رئیس دولت موقت دونتسک اعلام کرد اگر نیروهای اوکراینی عملیات در این منطقه را متوقف کنند، طرفداران فدرالیسم هم سلاح های خود را بر زمین خواهند گذاشت.
از سوی دیگر، حذف کردن همه نمادهای مربوط به اوکراین در منطقه دونتسک آغاز شده است.

5252

کد N280947