دیوان لاهه خواستار استراد مقامات سابق لیبی به این دادگاه شد

دادگاه بین المللی لاهه

نیویورک- ایرنا - دادستان ویژه دیوان دادگاه بین المللی لاهه از مقامات دولت طرابلس خواست که مقام های سابق لیبی به ویژه سیف الاسلام قذافی فرزند معمار قذافی که به اتهام جنایت جنگی زندانی هستند را برای محاکمه عادلانه در اختیار این دادگاه قرار دهند.

به گزارش ایرنا ˈفاتو بنسوداˈ دادستان ویژه دیوان بین المللی لاهه که یک نهاد قضایی وابسته به سازمان ملل است روز سه شنبه در نشست علنی شورای امنیت سازمان ملل با اشاره به صدور حکم بازداشت افرادی که در لیبی مرتکب جرائم سنگینی شده اند از سوی این نهاد خواستار مشارکت بین المللی و ایجاد تسهیلات لازم توسط کشورهای جهان برای بازداشت این افراد شد.

شورای امنیت سازمان ملل بررسی پرونده مجرمان دولت سابق لیبی را که با سرنگونی معمر قذافی رهبر سابق این کشور در سال 2011 به منظور رسیدگی به جرائمی که به مسئولین دولت وی نسبت داده شده به دیوان بین المللی کیفری ارجاع کرد.

دادستان ویژه این نهاد بین المللی در نشست روز سه شنبه شورای امنیت با ذکر این که روند داخلی بررسی های قضایی نباید بهانه ای برای سرپیچی از ضوابط و مقررات این نهاد بین المللی بدست دهد، از دولت لیبی خواست تا بی درنگ سیف الاسلام قذافی پسر معمر قذافی را به مقامات قضایی این نهاد تحویل دهند.

بنسودا همچنین از کندی جریان بررسی های قضایی در دادگاه های داخلی در مورد پرونده عبدالله السنوسی یکی از مقامات ارشد امنیتی دولت قذافی که به جنایت علیه بشریت متهم شده ابراز ناخرسندی کرد.

وی با اشاره به زمان درازی که از واگذاری این پرونده به دادگاه های داخلی لیبی گذشته از مقامات قضایی دولت لیبی خواست تا با احتراز از تاخیر های بی دلیل بررسی پرونده مذکور را به پایان برسانند.

دادستان ویژه دیوان بین المللی کیفری در این نشست با اشاره به گسترش ناآرامی ها در کشور لیبی گفت که چالش های امنیتی موجب کندی محسوسی در فعالیت های تحقیقاتی این نهاد شده و دشواری هایی را در مراوده و تماس با مقامات دولتی بوجود آورده است.

اروپام/ 2253** 1337
کد N280907