انگلیس بر انجام مذاکرات دولت افغانستان با طالبان تاکید کرد

آسیا اقیانوسیه

انگلیس بر لزوم انجام هرچه سریعتر مذاکرات دولت جدید افغانستان با طالبان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، کمیته دفاعی مجلس عوام انگلیس از دولت جدید افغانستان خواست تا هرچه سریعتر وارد مذاکرات صلح با طالبان شود.

در این گزارش طالبان به عنوان تهدیدی جدی برای امنیت و ثبات افغانستان معرفی شده و آمده است که پس ازعقب نشینی نیروهای انگلیسی از افغانستان در پایان سال جاری این کشور آینده ای متفاوت در انتظار افغانستان است.

کمیته دفاعی مجلس عوام انگلیس در این گزارش تاکید کرده است که صلح پایدار در افغانستان تنها از طریق سازش با طالبان تحقق می یابد.