رییس جمهوری اندونزی با جانشین احتمالی خود دیدار کرد

انتخابات

کوالالامپور - ایرنا - سوسیلو بامبانگ یودهویونو رییس جمهور اندونزی با دو تن از کسانی که به احتمال زیاد پست ریاست جمهوری این کشور را پس از وی بر عهده می گیرند، دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش ایرنا، سوسیلو بامبانگ یودهویونو نخستین رییس جمهور در اندونزی است که با جانشین احتمالی خود دیدار می کند. وی روز گذشته در کاخ ریاست جمهوری این کشور میزبان ˈجوکو ویدودوˈ از حزب تلاش دموکراتیک اندونزی و ˈپراباوو سوبیانتوˈ از حزب جنبش کبیر اندونزی (گریندرا) بود.

احتمال پیروزی ˈجوکو ویدودوˈ پس از آنکه حزب گلکار اندونزی از آمادگی خود برای ائتلاف با حزب تلاش دموکراتیک اندونزی خبر داد، بیشتر شده است.

تشکیل این ائتلاف می تواند با صرف نظر کردن ˈابوریزال باکریهˈ از شرکت در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری آرای حامیان وی را نصیب ویدودو کند.

نظرسنجی ها نشان می دهد در یک مبارزرات انتخاباتی دو جبهه ای با حضور ویدودو و سوبیانتو، 51 درصد آرا به ویدودو و 32 درصد آرا نیز به سوبیانتو تعلق خواهد گرفت.

در این نظر سنجی 17 درصد آرا تصمیم نهایی خود را اعلام نکرده اند.

در صورتی که مبارزات انتخاباتی با حضور باکریه در یک جبهه سه گزینه ای برگزار شود سهم ویدودو 46 درصد، سوبیانتو 30 درصد و باکریه 12 درصد خواهد بود، در حالی که 12 درصد افراد شرکت کننده در نظرسنجی نیز هنوز تصمیمی برای گزینه مورد حمایت خود در انتخابات اتخاذ نکرده اند.

مهلت ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اندونزی سه شنبه هفته آینده (30 اردیبهشت) پایان می یابد.

دیدار ویدودو فرماندار جاکارتا با رییس جمهوری اندونزی همچنین به خاطر کسب اجازه از وی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری بود که سوسیلو بامبانگ یودهویونو با حضور وی مخالفتی نکرد.

رییس جمهوری اندونزی در این نشست در مورد نقش جاکارتا در جامعه اقتصادی آ.سه.آن که قرار است از سال 2015 تحقق یابد و همچنین نقش اندونزی در حل چالش های دریایی چین جنوبی با جانشیان احتمالی خود گفت وگو کرد.

وی در این نشست به طور صریح از نامزد خاصی حمایت نکرد.

انتخابات ریاست جمهوری اندونزی 9 ژوئیه (18 تیر) برگزاری می شود.

آساق**د.م**1611
کد N280824