پوتین وزارت خانه جدیدی تاسیس می کند

آمریکا اروپا

رئیس جمهور روسیه یک وزارت خانه جدید به نام "قفقاز شمالی" تاسیس می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با هدف توسعه اقتصادی و فرهنگی منطقه قفقاز شمالی وزارت خانه جدیدی را تاسیس می کند.

در حکمی که پوتین برای این کار امضاء کرده ذکر شده که وزارتخانه جدید برای این منطقه از روسیه سیاست های ملی در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی این منطقه را تهیه خواهد کرد و هماهنگی با برنامه های دولت های فدرال و دولتی منطقه نیز به عهده این وزارت خانه خوهد بود.