مدیر خلع سلاح موسسه استراتژیک لندن در گفتگو با مهر:

نتانیاهو بدنبال تسلط بر موضع آمریکا در مذاکرات ایران و 1+5 است/دیپلماسی فقط گفتگو نیست