وزیر اوباما: مرا وادار به دروغ گویی کردند

تیموتی گایتنر

وزیر خزانه داری سابق اوباما در کتاب جدید خاطرات خود گفته است که مسئولان کاخ سفید در موارد زیادی از او خواسته اند به برخی از حقایق در رابطه با کسری بودجه سنگین این کشور اشاره نکند و در برخی موارد نیز حقایق را وارونه جلوه دهد.

به گزارش ایرنا، ˈتیموتی گایتنرˈ وزیر سابق خزانه داری اوباما در کتاب جدید خاطرات خود با نام ˈآزمون فشار و اندیشه هایی درباره بحران مالیˈ نوشته است: زمانی که قرار بود در یک گفت وگوی تلویزیونی شرکت کند، یکی از مشاوران کاخ سفید به نام ˈدن فایفرˈ به صراحت از او خواسته است تا در این گفت وگو درباره عوامل مربوط به افزایش کسری بودجه در این کشور دروغ بگوید.

به دنبال انتشار این کتاب و دامنه پیدا کردن گفت وگوها بر سر فشار مسئولان کاخ سفید بر وزیران کابینه اوباما، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید و مشاور اقتصادی اوباما به خبرنگاران گفت: هدف فایفر در گفت وگو با وزیر سابق خزانه داری این بوده است که روشن کند پرداخت خدمات اجتماعی به افراد بی بضاعت تاثیری در افزایش کسری بودجه نخواهد گذاشت و این عقیده ای است که همه ما داریم.

پیش از پیروزی اوباما در مبارزات انتخاباتی سال 2008 گفته شده بود که در صورت پیروزی هریک از رقبای این انتخابات، تنها گزینه برای تصدی مقام وزارت خزانه داری آمریکا، ˈتیموتی گایتنرˈ خواهد بود و سرانجام وی در تاریخ 27 ژانویه 2009 با ادای سوگند از سوی اوباما به این مقام منصوب شد.
کد N279462