• ۵۰بازدید
اختصاصی/

ولایتی: شیوه تیم قبلی مذاکره کننده را قبول ندارم/ از مذاکره کنندگان خود مطمئنیم

وبگردی