اسپانیا همه پرسی در شرق اوکراین را غیرقانونی خواند

اسپانیا,همه پرسی

مادرید- ایرنا- دولت اسپانیا در ادامه مواضع اتحادیه اروپا، همه پرسی های برگزار شده در «دونتسک و لوهانسک» در شرق اوکراین را ˈغیرقانونیˈ خواند و گفت: این رای گیری ها در چارچوب ˈدخالتˈ روسیه و با اقدامات خشونت آمیز انجام شد.

به گزارش ایرنا، دولت اسپانیا با صدور بیانیه ای، حمایت قاطع خود از نتایج جلسه شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا درباره وضعیت اوکراین را که در روز 14 آوریل برگزار شد اعلام کرد.

در این بیانیه آمده است: روند همه پرسی در دو منطقه دونتسک و لوهانسک در شرایطی برگزار شد که روند آزاد و دموکراتیک آن حاکم نبوده و با خشونت و دخالت های خارجی همراه بوده است، بنابراین غیرقانونی هستند.

دولت اسپانیا در ادامه بر ˈآزاد و دموکراتیک بودنˈ انتخابات ریاست جمهوری روز 25 می (4 خرداد) تاکید کرد و بار دیگر خواهان ترویج گفت وگوی ملی بدون قید و شرط بین مقام های مرکزی کی یف و شورشیان طرفدار روسیه شد.

اروپام **1234** 2023
کد N279383