کار بر روی پیش نویس توافق جامع هسته ای آغاز می شود

ایران در جهان

تمامی طرف های مذاکرات هسته ای ایران و گروه 1+5 خواستار شروع کار بر روی پیش نویس توافق جامع هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتس، منابع آگاه از تصمیم طرف های حاضر در مذاکرات برای بررسی دیدگاه های مختلف برای تهیه پیش نویس توافق‌نامه جامع میان ایران و 1+5 در جلسات میان نمایندگان طرفین خبر دادند.

بنا بر این گزارش، نمایندگان کشورهای حاضر در مذاکرات هنوز بر سر چگونگی تنظیم پیش نویس توافق‌نامه جامع به نظر مشترک نرسیده اند.

در عین حال برخی خواهان تعیین چارچوب‌های سند پیش از تنظیم نهایی آن هستند و برخی دیگر خواهان تعیین گام به گام راه‌حل‌های پیشنهادی در این سند مهم بین المللی هستند.

در گزارش ها آمده است با وجود برخی اختلافات تمامی طرف ها بر سر آغاز کار بر روی تهیه پیش نویس اتفاق نظر دارند.