شورای اروپا همه پرسی شرق اوکراین را نامشروع خواند

آمریکا اروپا

شورای اروپا همه پرسی روز گذشته جنوب شرق اوکراین را برای استقلال به رسمیت نشناخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، شورای اروپا از به رسمیت شناختن همه پرسی در جنوب شرق اوکراین خودداری کرد.

در نشست امروز نمایندگان سیاست خارجی 28 عضو شورای اروپا بیانیه ای در این خصوص منتشر کردند.

در این بیانه اعلام شده است که شورای اروپا همه پرسی برای استقلال در جنوب شرق اوکراین را به رسمیت نمی شناسد.

در این بیانیه همه پرسی روز گذشته غیرقانونی اعلام شده و آمده است: شورای اروپا نه تنها همه پرسی دیروز بلکه هر همه پرسی نامشروع و غیرقانونی را که در آینده هم برگزار شوند را به رسمیت نخواهد شناخت.