الهه کولایی:

جهانی سازی تنوع را به چالش و جوامع را به خشونت می کشد

جهانی سازی,عضو هیات علمی

تهران – ایرنا- عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم در کنفرانس جهان علیه خشونت و افراطی گری گفت: جهانی سازی که از آن به عنوان یک پروژه یاد می شود در ذات خود، خشونت زا است زیرا توسعه از بیرون مرزهای ملی و صدور ارزش های دموکراتیک به جوامعی که زیرساخت های دریافت آن را ندارند به خشونت می انجامد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، الهه کولایی استاد علوم سیاسی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در این نشست که دومین روز آن، صبح دوشنبه در دانشگاه تهران برگزار شد، در سخنانی با موضوع جهان شدن و رادیکالیسم اظهار داشت: پس از فروپاشی شوروی مساله جهانی شدن شدت پیدا کرد و تنوع ها و تکثرها مورد انکار قرار گرفت.

وی از جهانی سازی به عنوان یک پروژه و از جهانی شدن به عنوان یک روند یاد کرد.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به موج جدیدی با نام جهانی سازی که در دنیا ایجاد شده خاطر نشان کرد: همه جهان نگران آمریکایی شدن جهان با پوشش جهانی سازی هستند و این نگرانی مختص جهان اسلام نیست و برای مثال، روسیه و اروپا را نیز شامل می شود.

جهانی سازی و لیبرالیسم غربی تنوع و تکثر را به چالش می کشد.

نماینده مردم تهران در مجلس ششم تصریح کرد: جهانی سازی مخالفینی حتی در آمریکا دارد و بی اعتنایی به شاخص های ملی مورد اعتراض قرار می گیرد.

این اعتراض ها در دل کشورهای سرمایه داری نیز به اشکال مختلف دیده می شود.

کولایی افزود: اما در جهان پیرامونی موج ترویج لیبرال- دموکراسی که نهادهایی مثل صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی مروج اقتصادی آن هستند، می خواهند همه جهان را تبدیل به یک دهکده جهانی آمریکایی کنند که در مقابل این مساله مخالفت هایی ایجاد می شود که این خود به خشونت می انجامد.

وی در ادامه تاکید کرد: افراط گرایی اسلامی میراث فعالیت های جنگ سرد آمریکا علیه شوروی است و با فروپاشی شوروی نظم برآمده از انقلاب اسلامی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد و آمریکا سعی می کند یک نوع الگوی اسلامی نظیر طالبان را برای رویارویی با انقلاب اسلامی پشتیبانی کند.

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران افزود: نتایج پژوهش ها در غرب ، ریشه تروریسم را فقر و توسعه نیافتگی می داند و برای رفع این مساله غربی ها به اصلاح سیاست های، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در منطقه پرداخته اند اما این روند به شیوه غربی سازی انجام می شود که به دلیل بی توجهی به ساختارها، فرهنگ و ارزش های این جوامع، جواب نمی دهد.

وی تصریح کرد: توسعه از بیرون مرزهای ملی و صدور ارزش های دموکراتیک به جوامعی که زیرساخت های دریافت آن را ندارند، به خشونت می انجامد.

سیام(3)**ج.م**م.ب**1449
کد N279194