مقام های کریمه برای پیوستن به حوزه پولیˈروبلˈ روسیه ابراز تمایل کردند

÷یوستن به فدراسیون روسیه,÷یوستن به روبل روسیه

تهران - ایرنا - خبرگزاری رویترز روز دوشنبه در گزارشی از کی یف ،از ابراز تمایل مقام های منطقه خود مختار کریمه در کشور بحران زده اوکراین در شرق اروپا، برای پیوستن به حوزه واحد پول ˈروبلˈ روسیه خبر داد.

این گزارش به نقل از ˈرستام تمورگالیفˈ معاون اول نخست وزیر کریمه اعلام کرد که مقام های این منطقه ضمن درخواست از مسکو برای پیوستن به فدارسیون روسیه، درعین حال خواستار پیوستن به حوزه واحد پولی روبل نیز هستند.

وی در گفت وگو با تلویزیون اینترفکس روسیه از ملی شدن همه شرکت ها و سرمایه گذاری های کریمه خبر داد و افزود: در صورت پیوستن کریمه به فدراسیون روسیه همه این قبیل شرکت ها جزو اموال جمهوری خودمختار کریمه خواهند شد.

معاون اول نخست وزیر کریمه همچنین ضمن ابراز امیدواری برای موافقت مسکو برای الحاق کریمه به فدراسیون روسیه گفت: به همین منظور کریمه آماده پیوستن به واحد پول روبل است تا الحاق به فدراسیون نیز تسریع شود.

مترجمام**1378**5981
کد N279149