مصری در گفتگو با مهر:

زنگنه هفته آینده مهمان صحن علنی مجلس خواهد بود

مجلس

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه عصر امروز هیات رئیسه مقرر شد وزیر نفت هفته آینده به منظور ارائه گزارش عملکرد این وزارتخانه در حوزه نفت و گاز در صحن علنی مجلس حضور یابد.

عبدالرضا مصری، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با تشریح جزئیات جلسه عصر امروز هیئت رئیسه مجلس گفت: در جلسه عصر امروز هیئت رئیسه مجلس مقرر شد گزارشات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در قم درباره طرح ها و لوایح به تهران ارسال شده و در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

وی افزود: همچنین در این جلسه گزارش بررسی بودجه سال های 92 و 93 کل کشور که از سوی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تهیه و ارائه شده بود مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

نماینده مردم کرمانشاه ادامه داد: به دنبال درخواست وزیر نفت برای حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای ارائه گزارش عملکرد این وزارتخانه در حوزه نفت و گاز، هیئت رئیسه مقرر کرد که بیژن زنگنه هفته آینده در صحن علنی مجلس حضور یابد.