نخست وزیر ژاپن به سفیر اسبق ایران نشان افتخار اهدا کرد

سیاست خارجی

 سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در توکیو،  نشان افتخار «امپراتوری ژاپن با نام خورشید تابان، ستاره زرین و سیمین» را از شینزو آبه، نخست وزیر این کشور، دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدحسین عادلی، سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در توکیو، روز جمعه نوزدهم اردیبهشت ماه نشان افتخار «امپراتوری ژاپن با نام خورشید تابان، ستاره زرین و سیمین» را از شینزو آبه، نخست وزیر این کشور، دریافت کرد.

 عادلی در مراسم رسمی همراه با50 نفر از شخصیتهای ژاپنی و سه نفر از اتباع خارجی نشان امپراتوری این دولت را از نخست وزیر ژاپن دریافت کرد. وی در این مراسم با امپراتور ژاپن هم دیدار کرد.

عادلی، که از تیرماه سال 1366 تا مهرماه سال 1368 سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن بوده است، به واسطه نقش ارزنده اش در گسترش همکاریها، تحکیم و تعمیق روابط دوجانبه ایران و ژاپن، مورد تقدیر دولت ژاپن قرار گرفت.

 عادلی در حال حاضر علاوه بر سمت دبیرکلی مجمع جهانی کشورهای صادرکننده گاز (GECF)، ریاست انجمن دوستی ایران و ژاپن را برعهده دارد.