مذاکرات ایران با 1+5 و آینده خاورمیانه عاری از سلاح های کشتارجمعی

مذاکرات هسته ایران با 5 بعلاوه 1

حمید احمدی:

«گری سیمور»

[keyword] 1- Gary Samore (مشاور سابق رئیس جمهور آمریکا در امور امنیت بین المللی و مدیر اجرایی مرکز امور امنیت بین المللی مرکز بلفر دانشکده کندی هاروارد).

[keyword] - جامعه امور بین المللی هلند هر سال یکی از مهمترین تحولات بین المللی را به عنوان موضوع سخنرانی سالانه خود انتخاب می کند که موافقت نامه کشورمان با گروه پنج بعلاوه یک برای سخنرانی سال  2014 انتخاب شده بود.

[keyword] - Muller Lecture 2014 (Dr. Hendrik Muller 1859-1941/envoy for the Netherlands in Bucharest from 1919-1924 and subsequently in the Prague until 1932)

[keyword] - NGIZ (Netherlands Society for International Affairs) - founded 1945.

[keyword] Joint Plan of Action (Iran and 5+1)

30849

 

کد N278692