با تصویب هیات دولت؛

موافقت‌نامه معاضدت قضایی در امور مدنی بین ایران و هند امضا می‌شود

دولت

هیات وزیران با امضای موافقتنامه معاضدت قضایی در امور مدنی بین ایران و هند موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران به وزارت دادگستری اجازه داد نسبت به امضای موقت موافقتنامه معاضدت قضایی در امور مدنی بین ایران و هند اقدام کند.

براین اساس ،وزارت دادگستری مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به مذاکره ،پاراف و امضای موقت موافقتنامه معاضدت قضایی درامور مدنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند  ،ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.

این مصوبه مورخ 20/2/1393از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.