بررسی طرح اساسنامه شرکت ملی نفت در مجلس فوریتی شد

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را به تصویب رساندند تا پس از گذشت 26 سال از تکلیف قانونی تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت بالاخره شرکت ملی نفت ایران اساسنامه دار شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی یک فوریت طرح اساسنامه شرکت ملی نفت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

احمد نجابت نماینده مردم تهران با تاکید بر لزوم تصویب یک فوریتی این طرح گفت: براساس قانون وزارت نفت مکلف بوده اساسنامه شرکت های نفت گاز و پتروشیمی را یک سال پس از تاریخ تصویب قانون نفت در سال 1366 تقدیم مجلس کند.

متاسفانه تاکنون با گذشت 26 سال از تصویب قانون مذبور این تکلیف قانونی انجام نشده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با تصویب قانون اصلاح قانون نفت در سال 90 و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در سال 91 و حذف بخش حاکمیتی وظایف و اختیارات شرکت ملی نفت و واگذاری آن به وزارت نفت تعیین تکلیف سریعتر این شرکت اصلاح هرچه سریعتر اساسنامه شرکت ملی نفت ضروری است.

عضو کمیسیون انرژی در تشریح طرح اساسنامه شرکت ملی نفت گفت: براساس این طرح شرکت ملی نفت از این به بعد به عنوان یک شرکت تخصصی تجاری صرفا به عملیات بالا دستی نفت بر داخل و خارج کشور اشتغال خواهد داشت علاوه بر این شرکت ملی نفت یک شرکت دولتی بوده و صددرصد سهام آن متعلق به دولت است.

در پایان نمایندگان با 125 رای موافق 10 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در مجلس یک فوریت این طرح را به تصویب رساندند.

این طرح شامل 88 ماده است و ارکان شرکت نفت، ترکیب اعضای مجمع عمومی این شرکت، وظایف هیأت مدیره و مدیرعامل همچنین حسابرسی مستقل و بازرسی قانونی شرکت نفت را مشخص می کند.