لاریجانی در پاسخ به تذکر مطهری:

توجه به نظر مجمع در بررسی طرح ها و لوایح دستورالعمل رهبری است

مجلس

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت بر طرح ها و لوایح سلب اختیار از نمایندگان نیست، عقلایی است که نظر مجمع را بر اساس دستورالعمل رهبری مورد توجه قرار دهیم.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی علی مطهری در اخطار قانون اساسی و تذکر آیین نامه ای گفت:  دستورالعملی که دیروز به کمیسیون ها ارسال کردید مجلس را در امر قانون گذاری محدود می کند و چیزی شبیه مجلس سنا و بدتر از آن می شود.

وی افزود: مجلس سنا به این معنا است که مصوبه مجلس شورای اسلامی را بررسی و بعد از آن تصویب می کنند اما بر اساس این آیین نامه ای که به کمیسیون ها ابلاغ کرده اید باید قبل از اینکه طرحی در مجلس مطرح شود مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آن نظر بدهد و ما باید بر اساس نظر آنها عمل کنیم که این به صلاح مجلس نیست و نوعی مشارکت مجمع تشخیص مصلحت نظام در امر قانون گذاری است.

نماینده مردم تهران ادامه داد: با این شرایط مجمع تشخیص در اولین مرحله قانون گذاری وارد عمل می شود.

مطهری خاطرنشان کرد: باید مفهوم این آیین نامه این باشد که مجلس نظر مشورتی مجمع را لحاظ کند و اجباری در کار نباشد یعنی تصمیم گیر اصلی مجلس است.

به گزارش مهر، علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: مقصود از آیین نامه اخیر همین است. در این آیین نامه آمده است که ماده 7 قانون به صورت ذیل تغییر کند که رئیس مجلس موظف است بعد از اعلام وصول طرح ها و لوایح نسخه ای از آن را برای اطلاع مجمع تشخیص مصلحت نظام برای آنها ارسال کند.

وی با اشاره به اینکه این موضوع نوشته شده از دفتر مقام معظم رهبری است و از آنجا ارسال کردند افزود: بر این اساس همزمان با بررسی طرح ها و لوایح به خصوص قانون بودجه و قانون برنامه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز محتوای آن را با موارد عدم مغایرت با قانون و سیاست های کلی بررسی می کند، کمیسیون نظارت مواردی که مغایر با قانون بوده و یا غیرمنطبق است را به شورای مجمع تشخیص گزارش می دهد. در صورتی که مجمع این مغایرت را پذیرفت نمایندگان مجمع موارد را در کمیسیون های ذیربط مجلس اعلام می کنند و در کمیسیون های ذیربط مجلس بررسی می شود. در نهایت اگر در مصوبه نهایی مجلس عدم انطباق با قانون باقی ماند و در مجلس هم بررسی شد اما این عدم انطباق با قانون باز هم باقی ماند شورای نگهبان بر اساس اختیارات خود عمل می کند.

لاریجانی ادامه داد: لفظ «باید» ارشاد و عقلایی است که من نوشتم اما الزامی برای نمایندگان نیست.

وی گفت: این به معنای مجلس سنا نیست، خودمان یک چیزی را درست نکنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: از آنجا که سیاست های کلی متنوع است مجمع تشخیص هم بررسی می کند اما شما نمایندگان مصلحت ندیدید نظرها را اعمال نکنید، شما مخیر هستید اما دستور رهبری این است که سیاست ها اعمال شود، عقلایی این بود که طرح ها و لوایح را برای مجمع بفرستیم تا اگر نظری داشتند بیان کنند.

وی گفت: این مساله سلب اختیاری از نمایندگان نمی کند، من اطلاع دارم که رهبری هم نظرشان این است که نمایندگان مختار هستند.

لاریجانی ادامه داد: برخی نمایندگان دولت در مجمع آمده و گفتند مجمع مخالف این یا آن طرح است که باید بگویم ما در این باره نماینده ای نداریم. اگر مجمع مخالف است جلسه گذاشته و نظر کتبی بدهد تا در کمیسیون های بررسی شود.

وی با اشاره به این که عقلایی است نظر مجمع را بر اساس دستورالعمل رهبری مورد توجه قرار دهیم خاطرنشان کرد: سوء تفاهمی در این زمینه برای نمایندگان وجود نداشته باشد.