حجم استخراج گاز از میدان شاهدنیز بیش از 50 میلیارد مترمکعب اعلام شد

انرژی,ایران

باکو - ایرنا - شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان میزان گاز استخراج شده از میدان گازی ˈشاهدنیزˈ از زمان شروع بهره برداری از این میدان (اواخر سال 2006) تاکنون را 51 میلیارد متر مکعب اعلام کرد.

خبرگزاری ˈترندˈ جمهوری آذربایجان روز دوشنبه با اعلام این خبر به نقل از ˈخوشبخت یوسف زادهˈ معاون اول شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان، افزود: در این مدت بیش از 13 میلیون تن گاز ˈکندنساتˈ از میدان گازی شاهدنیز استخراج و به بازار عرضه شده است.

معاون شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان همچنین گفته است که با وجود آنکه در سال 2013 استخراج 9 میلیارد متر مکعب گاز در این میدان گازی برنامه ریزی شده بود، ولی عملا این میزان به 9 میلیارد و 800 میلیون تن افزایش یافته است.

به گفته یوسف زاده ، از زمان آغاز بهره برداری از میدان گازی شاهدنیز حدود 27 میلیارد و 400 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه و سه میلیارد و 900 میلیون مترمکعب گاز به گرجستان از طریق کمربندی جنوبی قفقاز(باکو – تفلیس – ارزروم) صادر شده است .

شرکت ˈبریتیش پترولیومˈ با 8/28 درصد سهم، شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان با 7/16 درصد، ˈاستات اویلˈ (نروژ) با 5/15 درصد ، شرکت ˈتوتالˈ (فرانسه)، ˈلوک اویلˈ ( روسیه) و ˈنیکوˈ ( ایران) هر یک با 10 درصد سهم و شرکت ˈتپائوˈ (ترکیه) با 9 درصد سهم در طرح گازی معدن شاهدنیز مشارکت دارند.

خاورم*1206**1651
کد N278405