انتشار "من روحانی هستم" مجرمانه و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است

حسن روحانی

انتشار "من روحانی هستم" مجرمانه و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است


فیلم مستندی به نام "من روحانی هستم" منتشر شده که نحوه انتشار آن نیز از طریق سی دی و تکثیر عمده در میان مردم و تجمعات بوده است.
اول اینکه: درست نیست که مجرمانه تلقی کردن تولید این فیلم را منوط به بازبینی و وجود دروغ وکذب وافترا ، در محتوای آن بدانیم ، زیرا در بهمن سال 1386 قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به نام : "قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می‌نمایند"، که ماده 3 این قانون ، صرف تولید یک محصول سمعی و بصری بدون مجوز را عمل مجرمانه تلقی وبرای آن مجازات تعیین کرده است.
ماده3ـ عوامل تولید، توزیع، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز اعم از این که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازاتهای مشروحه ذیل محکوم خواهندشد: ... ج ـ عوامل تهیه، تکثیر و توزیع نوارها و لوحهای فشرده سمعی و بصری که برابر قانون باید دارای پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه و فروش ولو آنکه فاقد صحنه‌های مستهجن و مبتذل باشد، به دومیلیون (2.000.000) ریال تا ده میلیون (10.000.000) ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به پنج میلیون (5.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات مربوط به عنوان تعزیر محکوم می‌شوند.
دوم اینکه : ماده 11 این قانون ، مرجع صالح به رسیدگی این قبیل جرایم را دادگاه انقلاب دانسته است.
والسلام
مصطفی ترک همدانی
وکیل دادگستری

کد N278251