خودداری رییس جمهورهند ازشرکت درانتخابات

هند,انتخابات

دهلی نو - ایرنا - ˈ پراناب موکرجیˈ رییس جمهور هند تصمیم گرفته درانتخابات مجلس عوام (لوک سابا) که امروز (دوشنبه) آخرین مرحله آن درحال برگزاری است، رای ندهد.

به گزارش ایرنا، این تصمیم رییس جمهور هند برای شرکت نکردن درانتخابات مهم و سرنوشت ساز این کشور به منظور حفظ بی طرفی سیاسی ذکر شده است .

موکرجی سیزدهمین رییس جمهور هند است و اکثر روسای جمهوری قبل نیز از شرکت در انتخابات لوک سابا برای حفظ بی طرفی خودداری کرده بودند.

وی قبلا درنظر داشت که رای خود را از طریق پست به حوزه انتخاباتی جنوب کلکته در ایالت بنگال غربی ارسال کند ولی بعدا از انجام این کار به منظور ادامه سنت پیشینیان منصرف شد.

موکرجی از اهالی ایالت بنگال غربی است و می تواند رای خود را در صندوق آرا در حوزه انتخاباتی جنوب کلکته، جائیکه انتخابات لوک سابا آخر وقت امروز به پایان می سد ، بیاندازد.

ˈونو راجامونیˈ دبیر مطبوعاتی ریاست جمهوری هند امروز گفت: رییس جمهور تصمیم گرفته از دادن رای به منظور حفظ بی طرفی در صحنه سیاسی خودداری کند.

ˈکی.آر. نارایانانˈ در سال 1998 به عنوان اولین رییس جمهور هند بود که در انتخابات لوک سابا رای داد. وی همانند مردم عادی شهر دهلی در صف رای دهندگان ایستاد و رای خود را در صندوق انداخت.

دو رییس جمهور دیگر هند به نام های ˈای.پی.جی عبدالکلام ˈ و ˈ پراتیبها پاتیل ˈ نیز رای خود را در صندوق ویژه ای در کاخ ریاست جمهور انداخته اند.

انتخابات شانزدهمین دوره مجلس عوام هند که از 18 فروردین آغاز شده امروز و پس از رسیدن به نهمین مرحله به پایان می رسد.

شمارش آرا براساس تصمیم کمیسیون انتخابات هند از روز 26 اردیبهشت آغاز می شود و حزب پیروز و یا ائتلافی از احزاب که بیشترین کرسی ها را در مجلس عوام کسب کرده باشند دولت جدید این کشور را نیز تشکیل می دهند.

هند یک کشور جمهوری است که به صورت فدرال (اتحادیه) اداره می شود و نظام حکومتی آن پارلمانی است.

رییس جمهور در ساختار سیاسی هند سمت رهبر این اتحادیه را دارد. رییس جمهور هند هر پنج سال توسط اعضای پارلمان مرکزی و مجالس ایالتی انتخاب می شود و پست او در ساختار سیاسی بیشتر جنبه تشریفاتی دارد.

با این حال فرماندهی کل نیروهای مسلح ، اعلان جنگ و یا صلح و یا انحلال پارلمان در شرایط ویژه برای انتخابات زودرس از اختیارات رییس جمهور هند است.

در کشور هند امور دولت در درست نخست وزیر است که از بین اعضای حزبی که در پارلمان اکثریت کرسی ها را بدست آورده باشد انتخاب می شود و در مقابل پارلمان مسوولیت دارد.

در حال حاضر آقای ˈمانموهان سینگˈ از حزب کنگره نخست وزیر هند است اما بزودی و با مشخص شدن نتیجه انتخابات دوره شانزدهم مجلس عوام (لوک سابا) فرد جدیدی دولت آینده را تشکیل خواهد داد.

آساق ** 2164 ** 275 **
کد N278224