علی مطهری در اخطار قانون اساسی:

دستورالعمل رئیس مجلس، مجمع تشخیص را به مجلس سنا تبدیل می‌کند

مجلس

در این دستورالعمل مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از این که طرحی در مجلس مطرح شود نظر می‌دهد که این اقدام به صلاح مجلس و کشور نیست واساساً مجمع تشخیص مشارکتی در حد قانونگذاری خواهد داشت.

نماینده مردم تهران دستور العمل اخیر رییس مجلس به کمیسیون‌ها را خلاف اصل 74 قانون اساسی دانست و گفت: دستورالعمل رئیس مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام را به مجلس سنا تبدیل می‌کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا علی مطهری در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 74و بند 11 ماده 24 آیین نامه داخلی مجلس در خصوص دستورالعمل رئیس مجلس برای کمیسیون‌های مجلس اظهار کرد: طبق این دستورالعمل درنهایت مجلس درامر قانونگذاری محدود می‌شود و موجب پدید آمدن مجلسی مثل مجلس سنا می گردد.

وی افزود: مجلس سنا به این معنا است که مصوبه مجلس را بررسی و تصویب می‌کند و با دستورالعمل شما مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش سنا را برای مجلس شورای اسلامی بازی می‌کند.

نماینده مردم تهران خاطر نشان کرد: در این دستورالعمل مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از این که طرحی در مجلس مطرح شود نظر می‌دهد که این اقدام به صلاح مجلس و کشور نیست واساساً مجمع تشخیص مشارکتی در حد قانونگذاری خواهد داشت.

وی با بیان اینکه این دستور العمل با اصل 6 و 74 قانون اساسی مغایرت دارد، ابراز کرد: مسئله انطباق طرح‌ها و لوایح باسیاست‌های کلی نظام از سوی نمایندگان رعایت می شود و مجلس باید تنها نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام را لحاظ کند و نباید هیچ الزام و بایدی برای مجلس وجود داشته باشد زیرا تصمیم‌گیر مجلس شورای اسلامی است.

علی لاریجانی در خصوص اخطار علی مطهری اظهار کرد: مقصود همین است که مجلس نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلت نظام را لحاظ کند و دستورالعملی که روز گذشته به کمیسیون‌ها ارائه داده شد، طی دستورالعمل مقام معظم رهبری است و در آن آمده است که رئیس مجلس شورای اسلامی نسخه‌ای از طرح‌ها و لوایح را به مجمع تشخیص بدهد.

وی ادامه داد: همزمان با بررسی طرح‌ها و لوایح به خصوص قوانین برنامه و بودجه، کمیسیون نظارتی مجمع نیز در خصوص انطباق قوانین با سیاست‌های کلی آنها را بررسی می‌کند و اگر مجمع احساس کرد که طرح و ماده‌ای خلاف سیاست‌های کلی است نظرش را به کمیسیون ذیربط ارائه می‌کند و کمیسیون در پذیرش نظر مجمع مختار است و اگر کمیسیون نظر مجمع را لحاظ نکرد به صحن علنی می‌آید و اگر نمایندگانی آنرا نپذیرفتند به شورای نگهبان خواهد رفت و اتفاق خاصی در این میان نمی‌افتد.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: این دستورالعمل مجمع تشخیص مصلحت نظام را به مجلس سنا تبدیل نخواهد کرد و طبق قانون بالاترین نهاد قانونگذاری کشور مجلس است و مجمع تنها نظر مشورتی خود را مطرح می کند زیرا سیاست‌های کلی بسیار متنوع است و این نظارت باید صورت گیرد.

کد N278165