حرکت نمایشی ضرغامی در یکی از جاده های کردستان و ترافیکی که ایجاد شد/عکس

کد N277889