انتخابات ریاست جمهوری لیتوانی به دور دوم کشیده شد

انتخابات,ریاست جمهوری

مسکو-ایرنا- انتخابات ریاست جمهوری لیتوانی که روز یکشنبه در این جمهوری حوزه دریای بالتیک برگزار شد به دور دوم کشیده شد.

به گزارش ایرنا، خبرگزاری ریانووستی روز دوشنبه از ویلنیوس پایتخت لیتوانی گزارش داد : خانم ˈدالیا گریبائوسکایتهˈ رییس جمهوری کنونی لیتوانی و ˈزیگمانتاس بالچیتیسˈ نامزد انتخابات ریاست جمهوری از حزب سوسیال دمکرات به دور دوم انتخابات راه یافتند.

بر اساس اطلاعات اولیه از شمارش آرای تمام حوزه های انتخاباتی لیتوانی شامل 2004 حوزه، ˈگریبائوسکایتهˈ 45/89 درصد و ˈبالچیتیسˈ 13/63 درصد آراء ماخوذه را کسب کردند.

انتخابات ریاست جمهوری لیتوانی روز یکشنبه برگزار شد و هفت نامزد انتخاباتی در آن به رقابت پرداختند.

حدود 50 درصد افراد حایز شرایط در انتخابات ریاست جمهوری لیتوانی که هر پنج سال یک بار برای انتخاب عالی ترین فرد حکومت این کشور حوزه بالتیک برگزار می شود شرکت کردند.

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری لیتوانی روز 25 ماه می جاری برگزار می شود.

لیتوانی با وسعت 65 هزار و 200 کیلومتر مربع و جمعیت سه میلیون و 350هزار نفر در منطقه بالتیک قرار گرفته است.

این کشور از سال 2004 عضو اتحادیه اروپا و پیمان ناتو است.

اروپام/2242**518 ** 1064
کد N277873