حمله راکتی به فرودگاه کابل

ایرنا نوشت:

فرودگاه بین المللی کابل صبح امروز (دوشنبه) با چند فروند راکت هدف قرار گفت.
به گزارش ایرنا، نیروهای طالبان و مخالفان مسلح صبح امروز فرودگاه بین المللی کابل را با چند فروند راکت هدف قرار گرفت.

ˈنجیب دانشˈ معاون سخنگوی وزارت کشور افغانستان در گفت وگو با خبرنگار ایرنا ضمن تایید حمله راکتی صبح امروز به فرودگاه کابل گفت: بامداد امروز مخالفان مسلح دو فروند راکت به سوی فرودگاه کابل شلیک کردند که به اطراف فرودگاه اصابت کرد.

معاون سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفت: این حمله راکتی هیچگونه تلفات جانی و خسارات مالی در بر نداشت.

دانش افزود:تحقیقات پلیس برای چگونگی این حمله راکتی آغاز شده است.

برخی گزارشها از تاخیر 2 ساعته پروازهای فرودگاه کابل بر اثر این حمله راکتی حکایت می کرد اما معاون سخنگوی وزارت کشور افغانستان در گفت وگو با خبرنگار ایرنا این گزارشها را رد کرد و گفت: این حمله راکتی هیچگونه خللی در فعالیت فرودگاه کابل ایجاد نکرد.

5252

کد N277817