روزنامه ابتکار: جبهه پایداری در انتخابات بعدی با تهران خداحافظی می کند

روزنامه ابتکار نوشت:

با حضور احتمالی اصلاح طلبان در  انتخابات مجلس بعدی به خصوص در حوزه انتخابیه تهران، اصولگرایان با دولیست توانایی مقابله با اصلاح طلبان را ندارند و از این منظر خبرهای رسیده حکایت از ان دارد که جبهه پایداری قصد دارد بخت خود را در برخی از شهرستان هایی که در برخی تحلیل ها سبد آرای احمدی نژاد خوانده می شد،بیازماید. موضوعی که البته تحلیل آرای دکتر حسن روحانی در سراسر کشور نشان می دهد که وجود خارجی ندارد. چرا که بسیاری از حوزه هایی در سراسر کشور که امید برخی از اصولگرایان به شمار می رفت،با آرای بالای دکتر حسن روحانی تغییر محسوسی کرده است.
خبرهای رسید نشان می دهد که این گروه قصد دارد به شهرستان ها مهاجرت کند و رای ازمردم دور از مرکز بگیرد.

 

17302

کد N277541