فرانسوا اولاند:

همه پرسی شرق اوکراین بی اعتبار است

آمریکا اروپا

رئیس جمهور فرانسه بار دیگر در باکو همه پرسی جدایی طلبان در شرق اوکراین را بی اعتبار خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رییس جمهور فرانسه امروز همه پرسی جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین را فاقد هرگونه ارزشی خواند.

فرانسوا اولاند که در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان به سر می برد گفت: تنها انتخابات ریاست جمهوری 25 مه اوکراین، معتبر است.

اولاند همه پرسی در شرق اوکراین را رایزنی قلابی خواند و تصریح کرد: تحولاتی که در این منطقه از اوکراین روی داده است هیچ نتیجه ای ندارد؛ این همه پرسی کاملا پوچ و بی ارزش است؛ تنها انتخاباتی که ارزش و اعتبار قانونی دارد،

انتخابات ریاست جمهوری 25 مه است.

وی در ادامه با تهدید مجددد به اعمال تحریم های بیشتر علیه روسیه گفت: اگر انتخابات ریاست جمهوری برگزار نشوند تحریم های جدیدی علیه روسیه اتخاذ میکنیم ولی فعلا، تقریبا اطمینان دارم که انتخابات بیست و پنج مه برگزار خواهد شد.