بررسی طرح اختصاص دو درصد از ارزش تولید نفت خام به شهرستان‌های نفت‌خیز

ایسنا نوشت:

اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بررسی اصلاح ماده ۱۳۲ قانون برنامه پنجم، انتظار داشتند که دو درصد از ارزش تولید نفت خام و معیانات گازی به عنوان ۵۰ درصد به شهرستان‌های نفت‌خیز و ۵۰ درصد به مناطق کمتر توسعه یافته تعلق گیرد، چون به نتیجه نرسید، کمیته نفت و گاز آن را بررسی خواهد کرد.

موسی احمدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در جلسه امروز کمیسیون انرژی مجلس طرح یک شوری محاسبات عمومی با حضور مسئولان دستگاه‌های مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و با بررسی بند ۳ ماده ۲، جزء ب بند ۱۰ و ماده ۶۳ نهایتا کلیات آن به تصویب نمایندگان در کمیسیون رسید.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین بررسی طرح یک شوری اصلاح ماده ۱۳۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به این‌که به نتیجه نرسید، مقرر شد کمیته نفت و گاز با حضور کارشناسان وزارت نفت تا یکشنبه آینده آن را بررسی کرده و با رفع ایرادات طرح مذکور مجددا در دستور کار قرار گیرد.

نماینده دیر و کنگان در ادامه یادآور شد: پیش از این ماده ۱۳۲ قانون برنامه پنجم بر این مبنا بوده که دو درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به ترتیب یک سوم مناطق نفت‌خیز، گازخیز و دو سوم به مناطق کمتر توسعه یافته در قالب بودجه سنواتی اختصاص داده شود، اما در اصلاحیه آن تاکید شده که دو درصد از ارزش تولید نفت خام و نیز معیانات گازی به قیمت فوب خلیج فارس و گاز طبیعی به قیمت صادراتی به کشورهای همسایه به طوری که ۵۰ درصد به شهرستان‌های نفت‌خیز و گازخیز و ۵۰ درصد نیز به مناطق کمتر توسعه یافته اختصاص داده شود اما با توجه به اینکه این بحث‌ها به نتیجه نرسید، مقرر شد کمیته نفت و گاز به آن رسیدگی کند.

 

23503

کد N277382